فروش زمین - کلنگی مسكوني درتهران-تهرانپارس

متراژ بنا(متر مربع): 378
مساحت(متر مربع):
تاریخ ثبت: 20 خرداد 1398
تعداد مشاهده: 52
قيمت(تومان): 18,900,000,000
قيمت متري(تومان): 50,000,000
مشخصات جزئی:
موقعیت جغرافیائی طول بر (متر ) عرض گذر (متر ) اصلاحی (متر )
جنوبی 12 - -
امکانات:
توضیحات:
5 واحد 96 متری + 1 واحد 62 متری 30 ساله - قابل سكونت - قیمت زمین


اطلاعات تماس
کد ملک: 266
مشاور: بهاره سجودی آزادگله
تلفن همراه: 09112512886 تلفن ثابت: 02177790215
ایمیل: baharehsojoodi@gmail.com

برای دریافت اطلاعات بیشتر و بازدید از این ملک لطفا فرم زیر را تکمیل نموده و یا با شماره های ذکر شده تماس بگیرید.
}
var map = L.map('gmap_canvas', options); L.tileLayer('http://{s}.tile.osm.org/{z}/{x}/{y}.png', { attribution: "http://cubicmelk.com/" }).addTo(map); var myMarker = L.marker([lat, lon], { title: "1 فروش زمین - کلنگی مسكوني
: تهرانپارس غربی 196غربی بین عادل وزرین نبش عادل
تهران", draggable: true }).addTo(map) .on('dragend', function () { var coord = String(myMarker.getLatLng()).split(','); var lat = coord[0].split('('); var lng = coord[1].split(')'); });