فروش زمین - کلنگی مسكوني درتهران-تهرانپارس

متراژ بنا(متر مربع): 240
مساحت(متر مربع):
تاریخ ثبت: 20 خرداد 1398
تعداد مشاهده: 54
قيمت(تومان): 9,840,000,000
قيمت متري(تومان): 41,000,000
مشخصات جزئی:
موقعیت جغرافیائی طول بر (متر ) عرض گذر (متر ) اصلاحی (متر )
- 12 - -
امکانات:
اطلاعات تماس
کد ملک: 268
مشاور: بهاره سجودی آزادگله
تلفن همراه: 09112512886 تلفن ثابت: 02177790215
ایمیل: baharehsojoodi@gmail.com

برای دریافت اطلاعات بیشتر و بازدید از این ملک لطفا فرم زیر را تکمیل نموده و یا با شماره های ذکر شده تماس بگیرید.
}
var map = L.map('gmap_canvas', options); L.tileLayer('http://{s}.tile.osm.org/{z}/{x}/{y}.png', { attribution: "http://cubicmelk.com/" }).addTo(map); var myMarker = L.marker([lat, lon], { title: "1 فروش زمین - کلنگی مسكوني
تهرانپارس غربی , خ 190غربی،بین عادل و طاهری
تهران", draggable: true }).addTo(map) .on('dragend', function () { var coord = String(myMarker.getLatLng()).split(','); var lat = coord[0].split('('); var lng = coord[1].split(')'); });